Fysioterapi forløb

Har du haft smerter i måneder eller år ifm. aktivitet?

I perioder eller hele tiden.

Søger du en langsigtet løsning, så du kan være aktiv og smertefri?

Jeg er specialist i skræddersyede holdbare løsninger

Hvad går en smerteundersøgelse ud på ?

 

Den tager udgangpunkt i dig, din historie, dine smerter og mål.

Jeg starter med at lytte og forstå din smerte- og skadeshistorie. Derefter undersøger jeg dig og laver en bevægelsesanalyse.

Til sidst lægger jeg det hele sammen, giver dig min vurdering og min bedste løsning til din specikke problematik.